Base On Japan’s Tech
uce 1 - HOME

PROJECT OF WATER TREATMENT & M – E

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC – HÓA CHẤT & CƠ – ĐIỆN

uce 2 - HOME

CHEMICAL FOR BOILER, COOLING – CHILLER, RO, FCU-AHU

HÓA CHẤT LÒ HƠI, THÁP GIẢI NHIỆT – LẠNH, RO, FCU – AHU

uce 3 - HOME

E-MAGNECTIC – DESCALE, ELECTROLYSIS – SCALE COLLECTOR & E-BIOCIDE

THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ – ĐIỆN PHÂN – DIỆT KHUẨN CHO XỬ LÝ NƯỚC

uce 4 - HOME

CLEANING CHEMICAL & SERVICE PACKAGE

HÓA CHẤT VỆ SINH & DỊCH VỤ TRỌN GÓI

uce 5 - HOME

CHLORINATOR & CONTROL SYSTEM

HỆ THỐNG TẠO VÀ KIỂM SOÁT CLO

uce 6 - HOME

MATERIAL, EQUIPMENT SUPPLY & TECHNICAL SERVICE

CUNG CẤP THIẾT BỊ – VẬT TƯ- HÓA CHẤT NGÀNH NƯỚC – MÔI TRƯỜNG

uce main office 1 - HOME
uce branch office - HOME