UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

TÍNH TOÁN

I. Lò hơi, TNG-Chiller; Làm mềm và nước sạch
II. Hoá chất & bơm định lượng
III. Nước thải - Khí thải

I. LÒ HƠI, TGN-CHILLER; LÀM MỀM & NƯỚC SẠCH
thoi-gian-luu-nuoc-hrt-hti

do-kiem-p-m-voi-co3-hco-co3

II. HOÁ CHẤT & BƠM ĐỊNH LƯỢNG

III. NƯỚC THẢI – KHÍ THẢI