English한국어(대한민국)日本語Tiếng Việt

온라인 지원

Follow Us

Facebook-icon Twitter-icon Linkedin-icon Googleplus-icon
폐수처리
프린트

화학 공정

chemical-process

  • 폐수 시스템 구축 및 유지보수
  • 화학 및 기타 소비 장비 공급
  • 처리 된 물에 대한 품질 및  모니터링 설치

BIO 과정

bio-process-to

  • 폐수 시스템 구축 및 유지보수
  • 화학 및 기타 소비 장비 공급
  • 처리 된 물에 대한 품질 및  모니터링 설치

 
Sinhcafe,Tour hà giang cao nguyên đá,Tour du lịch Hà Giang,hoa tam giác mạch hà giang,kinh nghiệm du lịch hà giang
diễn đàn rao vặt miễn phí