UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

CALCULATING BLOWDOWN FOR BOILER, COOLING AND CHILLER

TÍNH TOÁN XẢ ĐÁY CHO NƯỚC LÒ HƠI, GIẢI NHIỆT – LẠNH

Remark: Calculation without chemical dosing – Lưu ý: Tính toán không bao gồm sử dụng hóa chất

Data Input – Nhập
Result – Kết quả
Information
Thông tin
Unit
Đvị
Value
Giá trị
Remark
Ghi chú
TDS level to reduce ( increase )
TDS tại mức muốn giảm ( tăng )
ppm
TDS of feed ( make up ) water
TDS nước cấp ( bở sung ) vào
ppm
Total water volume of existing system
Thể tích trong toàn hệ thống đang có
m3
TDS desired after reduction ( increasing) TDS mong muốn sau khi giảm ( tăng ) ppm
Volume to replace
Thể tích cần thay là
ΔV, m3 0.00