UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

Base On Japan’s Tech

E-MAGNECTIC – DESCALE, ELECTROLYSIS – SCALE COLLECTOR & E-BIOCIDE

THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ – ĐIỆN PHÂN CHO XỬ LÝ NƯỚC

WATER PROJECT


DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC

MAINTENANCE & CLEANING CHEMICAL


HÓA CHẤT BẢO TRÌ & VỆ SINH

ELECTROMAGNECTIC & ELECTROLYSIS


THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ – ĐIỆN PHÂN