C.TY TNHH KỸ THUẬT HÓA CHẤT & MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

TÍNH TOÁN XẢ ĐÁY CHO NƯỚC LÒ HƠI, GIẢI NHIỆT – LẠNH

CALCULATING BLOWDOWN FOR BOILER, COOLING AND CHILLER

Lưu ý: Tính toán không bao gồm sử dụng hóa chất

Thông tin Đvị Giá trị Ghi chú
TDS tại mức muốn giảm ( tăng ) ppm
TDS nước cấp ( bở sung ) vào ppm
Thể tích trong toàn hệ thống đang có m3
TDS mong muốn sau khi giảm ( tăng ) ppm
Thể tích cần thay là ΔV, m3 0.00