Nền Tảng Công Nghệ Nhật

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC – HÓA CHẤT & CƠ – ĐIỆN

PROJECT OF WATER TREATMENT & M – E

HÓA CHẤT LÒ HƠI, THÁP GIẢI NHIỆT – LẠNH, RO, FCU – AHU

CHEMICAL FOR BOILER, COOLING – CHILLER, RO, FCU-AHU

THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ – ĐIỆN PHÂN – DIỆT KHUẨN CHO XỬ LÝ NƯỚC

E-MAGNECTIC – DESCALE, ELECTROLYSIS – SCALE COLLECTOR & E-BIOCIDE

HÓA CHẤT VỆ SINH & DỊCH VỤ TRỌN GÓI

CLEANING CHEMICAL & SERVICE PACKAGE

HỆ THỐNG TẠO VÀ KIỂM SOÁT CLO

CHLORINATOR & CONTROL SYSTEM

CUNG CẤP THIẾT BỊ – VẬT TƯ- HÓA CHẤT NGÀNH NƯỚC – MÔI TRƯỜNG

MATERIAL, EQUIPMENT SUPPLY & TECHNICAL SERVICE