UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

SỐ LƯỢNG VI SINH NHÂN ĐÔI THEO THỜI GIAN

THE NUMBER OF BACTERIA DOUBLE BY TIME

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỐ LIỆU GHI CHÚ
Số vi khuẩn ban đầu - Orignal Number No =
Thời gian nhân đôi vi khuẩn - Time of division t, giờ - hr
( 5 - 15)
Thời gian để cần biết lượng - Time to know T, giờ - hr
( 10 - 24 )
Số lần nhân đôi vi khuẩn - Doubling times n =
⇒ Số lượng vi khuẩn sẽ là - Numer of bacteria N =
⇒ Khối lượng vi khuẩn - Weight of bacteria m, gram
m, kg
Ghi chú - Note: Hiệu quả tiệt trùng phụ thuộc rất nhiều yếu tố như các thành phần có trong nước; pH; thời gian làm để làm đều… Lượng Clo dư sau xử lý có thể làm ăn mòn kim loại hoặc gây mùi nên cần loại trừ bằng biện pháp phù hợp The effectiveness of disinfection depends on many factors such as the ingredients present in the water; pH; time to mix well… The residual chlorine after treatment can corrode metals or cause odors, so it should be eliminated by appropriate measures. Việc lạm dụng Clo nhiều cũng gây ra các độ tố tồn lưu trong nước như với Amoni; Clo nhiều có thể làm ảnh hưởng đến sinh vật thuỷ sản như giảm khả năng sinh sản hoặc đổi giới tính hoặc làm phân tử nước thành phân tử nước chết, vì vậy có nhiều phương pháp khác thay thế Excessive chlorine abuse also causes residual toxins in water such as with ammonium; Excessive chlorine can affect aquatic organisms such as reducing fertility or changing sex or "Living water" molecules to become "dead water" molecules, so, there are some methods to replace Vì vậy để có thêm thông tin xử lý an toàn hiệu quả, có thể liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ thêm So for more information about effective safe handling, can contact us for further assistance