UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

TÍNH TOÁN CHLORINE CHO XỬ LÝ NƯỚC PHỔ BIẾN

CHLORINE CALCULATION FOR COMMON WATER TREATMENT

(*) Bảng Nồng độ Chlorine áp dụng - mang tính tham khảo
Chlorine dosage table for reference
Đầu ra nước thải
Wast water effluent
4 - 10 ppm sau bể lắng / after sedimentation tank
2 - 4 ppm sau lọc cát / after sand - filter
1 - 2 ppm sau MBR / after MBR
Nước sạch / hồ bơi..
Clean water / pool…
5 - 20 ppm tiệt trùng nhanh / fast disinfection
2 - 5 ppm Tiệt trùng chậm / slow disinfection
Ứng dụng khác
Other application
Vui lòng liên lạc để hướng dẫn chi tiết
Please contact for further information
TÍNH TOÁN CLO THEO LOẠI CLO SỬ DỤNG
CHLORINE Q'TY PER TYPE OF PRODUCT
Lỏng - Liquid
Javel, NaOCl
( 8 - 10)%
Bột - Powder
Ca(OCl)2; 65%;
70%; 90%
Nồng độ Chlorine (OCl) - ppm of Chlorine ⇒ Tham khảo - Refer (*):
Ghi chú - note ⇒
Lưu lượng và Thời gian vận hành
Capacity and Opertating time
Lượng Clo theo thời gian và loại dùng
Q'ty of Chlorine by time and type
m3/hr.giờ kg/hr.giờ 0.63 0.06
hr/ngày.day kg/ngày.day 7.5 0.7
ngày.day/tháng.month kg/ngày.day 196 19
Ghi chú: Nồng độ Clo thường 2 - 10 ppm / Note: ppm of chlorine is normally 2 - 10 ppm
Ghi chú - Note: Hiệu quả tiệt trùng phụ thuộc rất nhiều yếu tố như các thành phần có trong nước; pH; thời gian làm để làm đều… Lượng Clo dư sau xử lý có thể làm ăn mòn kim loại hoặc gây mùi nên cần loại trừ bằng biện pháp phù hợp The effectiveness of disinfection depends on many factors such as the ingredients present in the water; pH; time to mix well… The residual chlorine after treatment can corrode metals or cause odors, so it should be eliminated by appropriate measures. Việc lạm dụng Clo nhiều cũng gây ra các độ tố tồn lưu trong nước như với Amoni; Clo nhiều có thể làm ảnh hưởng đến sinh vật thuỷ sản như giảm khả năng sinh sản hoặc đổi giới tính hoặc làm phân tử nước thành phân tử nước chết, vì vậy có nhiều phương pháp khác thay thế Excessive chlorine abuse also causes residual toxins in water such as with ammonium; Excessive chlorine can affect aquatic organisms such as reducing fertility or changing sex or "Living water" molecules to become "dead water" molecules, so, there are some methods to replace Vì vậy để có thêm thông tin xử lý an toàn hiệu quả, có thể liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ thêm So for more information about effective safe handling, can contact us for further assistance