C.TY TNHH KỸ THUẬT HÓA CHẤT & MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

Nền Tảng Công Nghệ Nhật

E-MAGNECTIC – DESCALE, ELECTROLYSIS – SCALE COLLECTOR & E-BIOCIDE

THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ – ĐIỆN PHÂN CHO XỬ LÝ NƯỚC

Electromagnetic_for_water_treatment

BỘ PHÁT ĐIỆN TỪ TRƯỜNG FUJI KLEAN

Nhóm M

Giảm hoặc vệ sinh 1 phần cặn qua bảo hòa tạm hoặc thay đổi hướng điện tích Ion. Tham khảo thêm thông tin kỹ thuật ở đây…

Scale_collector

CỘT THU CẶN VÀ DIỆT KHUẨN

Nhóm EC

Tách & thu cặn, kiểm soát tảo, vi sinh vật cho xử lý nước. Tham khảo thêm thông tin kỹ thuật tại đây…

Scale_collector_fujiklean

BỘ THU CẶN VÀ DIỆT KHUẨN

Nhóm EM

Tách & thu cặn, kiểm soát tảo, vi sinh vật cho xử lý nước. Tham khảo thêm thông tin thông tin kỹ thuật tại đây…

SÔ ĐỒ & VỊ TRÍ LẮP ĐẶT – THAM KHẢO

Sơ đồ và các vị trí lắp đặt được mô tả trong bảng sau để tham khảo, tùy thuộc vào thực tế mà có thể thay đổi

Có thể tham khảo thêm các thông tin kỹ thuật và kết quả khảo sát tại:

https://uce.com.vn/vi/xu-ly-cau-can-bang-dien-tu-truong/