UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

TÍNH TOÁN KEO TỤ, TẠO BÔNG CHO XỬ LÝ NƯỚC

COAGULANT AND FLOCCULANT CALCULATION FOR WATER TREATMENT

1 - Keo tụ ( chọn 1 trong 4 loại )

1 - Keo tụ ( chọn 1 trong 4 loại ) Coagulant ( choose 1 of 4 chemicals)

2- Tạo bông

Flocculant

PAC
%Al2O3: 30%
Phèn nhôm
KAl2(SO4)3.18H2O
Al2O3: 15 - 17%
FeCl3
42%
FeSO4.7H2O
> 90%
Polymer Âm
Anion Polymer
Bột - Powder Rắn - Lump Lỏng - Liquid Rắn - Lump Bột - Powder
ppm ban đầu
Original
50 - 150 150 - 400 100 - 200 150 - 300 2 - 5 ppm
% hoá chất pha
% dilute, kg
20%
(15 - 30%)
20%
(15 - 30%)
50% hoặc trực
tiếp / Or Direct
20%
(15 - 30%)
0.05 - 0.1%
% nước thuỷ cục
City water, liter
80%
(70 - 85%)
80%
(70 - 85%)
80%
(70 - 85%)
99.9
ppm PAC, Phèn nhôm sử dụng cho nước giếng ( 5 - 15, 10 - 30 ppm ); Nước sông ( 15 - 30, 20 - 50 ppm ) ppm PAC, Aluminum alum used for well water (5 - 15, 10 - 30 ppm); River water (15 - 30, 20 - 50 ppm)
1 kg PAC thì cần khoảng 1.0 kg NaOH bột hoặc 2.5 - 3.0 kg NaOH 32% 1 kg FeCl3 42% thì cần 0.3 kg NaOH bột hoặc 1.0 kg NaOH 32%
Polymer dương chủ yếu dùng cho ép bùn, lượng dùng 20 - 50 mg/l kg bùn ( 1 %) Cation Polymer is mainly used for dehydrate, 20 - 50 mg/l ( sludge 1% )
Lưu ý: Số liệu ở trên chỉ có tính chất tham khảo -> Cần đo thực tế Note: Above dosage for reference only -> Testing to adjust is required
Lưu lượng - Capacity, m3/h
Giờ /ngày - hr/day
Ngày / tháng - day /month
Tên hoá chất - Chemical ppm kg /h.giờ kg/ngày.day kg/ngày.day
1 PAC 1.5 36 936
2 Polymer 0.03 0.72 18.7

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên lạc chúng tôi để hỗ trợ

For more information, please contact us for support