UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

Bảng sau là các thông tin 1 số chỉ tiêu phổ biến theo tiêu chuẩn hoặc cần thiết cho quá trình vận hành. Đính kèm là các Phương pháp đo phổ biến, trong thực tế có thể nhiều cách đo khác nhau tuỳ theo khoảng giá trị cần đo thấp hay cao hoặc yêu cầu độ chính xác

 

Stt

Chỉ Số & Phương Pháp Đo

Tiêu chuẩn

Vận hành

1

pH

1. Theo đầu dò
2. Giấy pH

*

*

2

Nhiệt độ

1.Theo đầu dò nhưng hầu hết các thiết bị đo có thêm tính năng này

*

*

3

Mùi

Cảm quan

*

*

4

TS

TDS

1.Trực tiếp bằng đầu dò

*

*

TSS

1.Lọc và sấy 105 độ C
2. Đo quang bằng máy
3. Đo online bằng đầu dò theo phương pháp quang học

*

*

5

DO

1. Chuẩn độ hoá học – phương pháp Winkler
2.Bằng đầu dò điện cực

 

*

6

BOD

1.Đo DO tại 2 thời điểm khác nhau
2.Chai mẫu tại tủ BOD
3. Đo online theo phương pháp UV254

*

*

7

COD

1. Oxi hoá nhiệt với  K2Cr2O7  + chuẩn độ -> ưu tiên ( CODCr)
2. Oxi hoá nhiệt với  KMnO4 + đo quang -> không ưu tiên ( CODMn)
3. Đo online theo phương pháp UV254

*

*

8

PO4

1. Gia nhiệt thành O-Phosphate và đo bằng test kit, máy đo quang
2. Đo online theo phương pháp UV

*

*

9

TN

1. Đo bằng bộ testkit tại chỗ

2.Oxi hoá và phân tích chuẩn độ
2. Đo online theo phương pháp UV

*

*

10

BOD:N:P

Như từng chỉ tiêu BOD; PO4; TN ở trên

 

*

11

TOC

1. Đốt cháy ở 1200 độ C -> CO2 sinh ra được đo bằng tia hồng ngoại
2. Đo online bằng oxi hoá bởi UV đơn lẻ ( nước tinh khiết có TOC < 50 ppb thì nên đo online )

 

*

12

MLSS

1. Lọc, sấy tại 105 độ C, cân và tính toán
2. Đo online bằng phương tắc quang học hồng ngoại

 

*

13

SV; SVI

1. SV xác định theo thể tích bùn lắng theo công thức

2. SVI Xác định theo công thức

 

*

14

Vi khuẩn tổng

1. Đo bằng bộ test nhanh tại công trình

2. Nuôi cấy: Pha loãng và đếm tuy nhiên khó áp dụng mà dựa vào chỉ số chất lượng nước mà điều chỉnh các thông số vận hành

 

*

15

Tổng Coliforms

1. Đo bằng bộ test nhanh tại công trình

2. Nuôi cấy tại phòng thí nghiệm

*

*

16

Dầu

1. Phân tích tại  PTN

2.Phân tích tại công trình nhưng chi phí cao

*

*

17

Các chỉ số khác

Đo bằng thiết bị chuyên dụng tại công trình, Phòng thí nghiệm hoặc thiết bị đo Online ( rất nhiều chỉ số theo từng loại nước thải ngành nghề khác nhau )

KẾ HOẠCH CHẠY THỬ NGHIỆM HỆ VÀ BÀN GIAO THỐNG NƯỚC THẢI

KẾ HOẠCH CHẠY THỬ NGHIỆM HỆ VÀ BÀN GIAO THỐNG NƯỚC THẢI

Sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải thì cần tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống và tiến hành bàn giao hệ thống nước thải nhanh nhất để đảm bảo việc sản xuất của khách hàng như tiến độ đã đưa ra

CÁC QUI CHUẨN VIỆT NAM ( QCVN ) XẢ THẢI

CÁC QUI CHUẨN VIỆT NAM ( QCVN ) XẢ THẢI

Các Qui Chuẩn Việt Nam ( QCVN ) là tên mới của Tiêu Chuẩn Việt Nam ( TCVN) về xả thải môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và ban hành.

CÁC BƯỚC CHUNG CỦA DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÁC BƯỚC CHUNG CỦA DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thủ tục pháp lý liên quan mà cần có sẳn: Đánh giá tác động môi trường ( ĐTM ) gồm nhiều nội dung như nước thải, khí thải, PCCC, thoát nước mưa, thu gôm vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại… Trong phần này chỉ đề cập đến Phần xử lý nước thải ( mục đích cho việc đấu nối xả thải sau khi xử lý đạt theo tiêu chuẩn )