UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

Sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải thì cần tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống và tiến hành bàn giao hệ thống nước thải nhanh nhất để đảm bảo việc sản xuất của khách hàng như tiến độ đã đưa ra

1. Các chuẩn bị cho chạy thử hệ thống nước thải gồm

  • Chuẩn bị các thủ tục xin phép xả thải
  • Điện, nước sạch
  • Nước thải để chạy thử nghiệm
  • Hoá chất, bùn vi sinh, men vi sinh và các vật tư tiêu hao khác cùng các kho chứa an toàn
  • Nhân sự vận hành và quản lý

2. Tiến độ chạy thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải

( sau đây mang tính tham khảo, tuỳ thuộc vào năng suất và tính tự động của hệ thống cũng như số lượng của đội ngũ kỹ thuật tham gia )

Tiến độ sau là điển hỉnh độc lập cho hệ thống toàn bộ nước thải bằng công nghệ vi sinh ( như xử lý nước thải sinh hoạt theo truyền thống, xử lý nước thải theo công nghệ MBBR, xử lý nước thải theo công nghệ MBR ) và nước thải hoá lý ( như keo tụ, tạo bông, oxi hoá; càng hoá; tách dầu…). Trong thực tế có sự kết hợp hoá lý và vi sinh là rất phổ biến.

2.1 Nội dung chạy thử nghiệm hệ thống nước thải xử lý vi sinh gồm các bước theo trình tự sau
Bước Nội dung công việc Thời gian
Ngày
Tổng cộng
Ngày
1 Kiểm tra các hạng mục lắp đặt cơ khí theo bản vẽ 1  
2 Kiểm tra các thiết bị kết nối điện, bao gồm các đầu dò thiết bị 2 3
3 Cung cấp điện và chạy thử nghiệm đơn động không tải ( dry test ) 1 4
4 Chạy thử đơn động có tải bằng nước sạch để kiểm tra từng thiết bị 1 5
5 Chạy thử liên động có tải bằng nước sạch để kiểm tra hệ thống điều khiển và hiệu chỉnh các đầu dò 2 7
6 Kiểm tra tự động của toàn hệ thống 2 9
7 Cung cấp bùn nước thải ( có nguồn tương tự ) có chứa sẳn vi sinh ( 50% – 80% các bể). Tỉ lệ bùn thải cho vào càng nhiều thì càng rút ngắn thời gian chạy khởi động hệ thống 2 11
8 Cho nước thải vào hệ thống chạy thử toàn bộ hệ thống, hiệu chỉnh, lấy mẫu thử nghiệm ( hiếu khí 5 – 10 ngày; kỵ khí khử Nitơ 30 – 40 ngày; bể UASB 7 – 10 ngày ) 10 21
9 Hướng dẫn vận hành và bàn giao 4 26
10 Kiểm tra mẫu tại bên thứ 3 ( TT3; Pasteur …) 14 40
2.2 Nội dung chạy thử nghiệm hệ thống nước thải xử lý hoá học gồm các bước theo trình tự sau
Bước Nội dung công việc Thời gian
Ngày
Tổng cộng
Ngày
1 Kiểm tra các hạng mục lắp đặt cơ khí theo bản vẽ 1  
2 Kiểm tra các thiết bị kết nối điện, bao gồm các đầu dò thiết bị 2 3
3 Cung cấp điện và chạy thử nghiệm đơn động không tải ( dry test ) 1 4
4 Chạy thử đơn động có tải bằng nước sạch để kiểm tra từng thiết bị 1 5
5 Chạy thử liên động có tải bằng nước sạch để kiểm tra hệ thống điều khiển và hiệu chỉnh các đầu dò 2 7
6 Kiểm tra tự động của toàn hệ thống 2 9
7 Thực hiện thí nghiệm Jartest, xác định nồng độ các chất keo tụ, tạo bông, axít, xút, khử màu tại công trình 1 10
8 Pha hoá chất vào các bể. Cho nước thải hoá học vào hệ thống, để chạy từng cụm và chạy toàn hệ thống 2 12
9 Hướng dẫn vận hành và bàn giao 4 16
10 Kiểm tra mẫu tại bên thứ 3 ( TT3; Pasteur …) 14 30
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN CỦA NƯỚC THẢI THƯỜNG KIỂM TRA

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN CỦA NƯỚC THẢI THƯỜNG KIỂM TRA

Bảng sau là các thông tin 1 số chỉ tiêu phổ biến theo tiêu chuẩn hoặc cần thiết cho quá trình vận hành. Đính kèm là các Phương pháp đo phổ biến, trong thực tế có thể nhiều cách đo khác nhau tuỳ theo khoảng giá trị cần đo thấp hay cao hoặc yêu cầu độ chính xác

CÁC QUI CHUẨN VIỆT NAM ( QCVN ) XẢ THẢI

CÁC QUI CHUẨN VIỆT NAM ( QCVN ) XẢ THẢI

Các Qui Chuẩn Việt Nam ( QCVN ) là tên mới của Tiêu Chuẩn Việt Nam ( TCVN) về xả thải môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và ban hành.

CÁC BƯỚC CHUNG CỦA DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÁC BƯỚC CHUNG CỦA DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thủ tục pháp lý liên quan mà cần có sẳn: Đánh giá tác động môi trường ( ĐTM ) gồm nhiều nội dung như nước thải, khí thải, PCCC, thoát nước mưa, thu gôm vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại… Trong phần này chỉ đề cập đến Phần xử lý nước thải ( mục đích cho việc đấu nối xả thải sau khi xử lý đạt theo tiêu chuẩn )