UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

www.uce.com.vn

Calculate OH, HCO3, CO3 basing on Alkalinity P and M (Total Alkalinity)

Tính OH, HCO3, CO3 theo Độ Kiềm P và M ( Độ Kiềm Tổng )

No Item
Thông số
Unit
Đvị
Examples
Các ví dụ tính
Note
Ghi chú
1 P-Alkalinity - Độ kiềm P
(P < M)
As CaCO3, ppm
2 M-Alkalinity - Tổng độ kiềm
(P > M)
As CaCO3, ppm
3 Silica - Silica As CaCO3, ppm
OH - Cautic alkalinity As CaCO3, ppm
CO3
HCO3
Silica / Cautic Alkalinity < 0.4 for boiler water - cho nước lò
OH at least to be used or reduce Silica in boiler
OH cần thêm ít nhất hoặc giảm Silica trong lò
Note: This is only a calculation formula and examples - depending on each water treatment system that requires different alkalinity. Basing on that to calculate and adjust accordingly
Ghi chú: Đây chỉ là công thức tính, tuỳ thuộc vào từng hệ thống xử lý nước mà yêu cầu độ kiềm khác nhau. Dựa vào đó để tính toán, điều chỉnh cho phù hợp