Nền Tảng Công Nghệ Nhật

MỘT SỐ THIẾT BỊ – VẬT TƯ – HÓA CHẤT NGÀNH NƯỚC – MÔI TRƯỜNG

  • Hạt nhựa, than hoạt tính, hạt khử sắt & Mangan
  • Lõi lọc, vải lọc, vỏ lọc Inox & FRP
  • RO, UF & Vỏ màng, Auto valve
  • Cung cấp máy Ozone
  • Các loại bơm hóa chất
  • Các đầu dò quản lý nước cấp, nước sạch, nước thải
  • Các loại hóa chất khác xử lý nước và Men vi sinh