UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

Các Qui Chuẩn Việt Nam ( QCVN ) là tên mới của Tiêu Chuẩn Việt Nam ( TCVN) về xả thải môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và ban hành.
Do đặc thù nhiều loại nước thải có tính độc hại khác nhau nên có nhiều ngành có QCVN xả thải riêng. Mỗi tiêu chuẩn đều có đề cập đến phạm vi sử dụng và hệ số K lưu lượng xả thải.
Để cho đơn giản chúng ta có thể chia ra 2 nhóm nước thải

1. Nước thải được ứng dụng công nghệ vi sinh để xử lý là chính như

2. Nước thải được ứng dụng công nghệ hoá lý để xử lý là chính như

Ngoài ra còn qui định xả thải vào nguồn tiếp nhận trực tiếp hay gián tiếp, trong đó yêu cầu nghiêm ngặt  phổ biến là

Một số ngành chưa có tiêu chuẩn xả thải thì áp dụng chung QCVN 40-2011-BTNMT nước thải công nghiệp