UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

  1. Thủ tục pháp lý liên quan mà cần có sẳn: Đánh giá tác động môi trường ( ĐTM ) gồm nhiều nội dung như nước thải, khí thải, PCCC, thoát nước mưa, thu gôm vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại… Trong phần này chỉ đề cập đến Phần xử lý nước thải ( mục đích cho việc đấu nối xả thải sau khi xử lý đạt theo tiêu chuẩn )
  2. Nhà thầu thảo luận với Khách hàng để nắm rõ tính chất nước thải của ngành nghề sản xuất để xây dựng công nghệ xử lý an toàn, hiệu quả nhằm đảm bảo xả thải tốt hơn tiêu chuẩn hiện hành và cả nhu cầu khác như tái sử dụng nước thải hoặc chỉ đơn thuần là nâng cấp hệ thống nước thải
  3. Nắm rõ năng suất hiện tại và tương lai bao gồm các thành phần phải xử lý có thể có để dự phòng thiết kể và mặt bằng
  4. Lên phương án và ngân sách bao gồm đầu tư ban đầu, chi phí vận hành, vật tư tiêu hao và cả bảo trì sau thời gian bảo hành
  5. Ký hợp đồng
  6. Đệ trình các bản vẽ, tiến độ và các loại giấy tờ khác để ký duyệt cho việc thi công
  7. Giao hàng và triển khai thi công đúng tiến độ, an toàn
  8. Chạy thử nghiệm hệ thống công nghệ, phân tích chất lượng  đạt sau xử lý
  9. Hướng dẫn vận hành cho khách hàng và bàn giao dự án
  10. Thực hiện việc bảo trì hệ thống xử lý nước thải và các dịch vụ kỹ thuật sau bàn giao.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN CỦA NƯỚC THẢI THƯỜNG KIỂM TRA

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN CỦA NƯỚC THẢI THƯỜNG KIỂM TRA

Bảng sau là các thông tin 1 số chỉ tiêu phổ biến theo tiêu chuẩn hoặc cần thiết cho quá trình vận hành. Đính kèm là các Phương pháp đo phổ biến, trong thực tế có thể nhiều cách đo khác nhau tuỳ theo khoảng giá trị cần đo thấp hay cao hoặc yêu cầu độ chính xác

KẾ HOẠCH CHẠY THỬ NGHIỆM HỆ VÀ BÀN GIAO THỐNG NƯỚC THẢI

KẾ HOẠCH CHẠY THỬ NGHIỆM HỆ VÀ BÀN GIAO THỐNG NƯỚC THẢI

Sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải thì cần tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống và tiến hành bàn giao hệ thống nước thải nhanh nhất để đảm bảo việc sản xuất của khách hàng như tiến độ đã đưa ra

CÁC QUI CHUẨN VIỆT NAM ( QCVN ) XẢ THẢI

CÁC QUI CHUẨN VIỆT NAM ( QCVN ) XẢ THẢI

Các Qui Chuẩn Việt Nam ( QCVN ) là tên mới của Tiêu Chuẩn Việt Nam ( TCVN) về xả thải môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và ban hành.