그룹
프린트

CỘT, DUNG MÔI & PHỤ KIỆN SẮC KÝ LỎNG, THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM, NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM

C.TY TNHH NHỰT THANH

213  Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: 08.35500270 - Fax: 08.35500271


HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM & VẬT TƯ TIÊU HAO

CN C.TY TNHH NHỰT THANH

1A-334 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. HCM

Tel: 08.22146808 - Fax: 08.38665441

 

CHẤT CHUẨN & CHỦNG VI SINH

CỬA HÀNG CÔ BẮC

200 Cô Bắc, Quận 1, TP. HCM

Tel: 08.22101880 - Fax: 08.38374267

 
diễn đàn rao vặt miễn phí