English한국어(대한민국)日本語Tiếng Việt

ONLINE SUPPORT

Follow Us

Facebook-icon Twitter-icon Linkedin-icon Googleplus-icon
Group's
Print

HPLC COLUMN, SOLVENT & ACCESSORY; LAB INSTRUMENT; PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL

NHUT THANH CO., LTD

213 Nguyen Van Dau,  Binh Thanh  Dist., HCMC

Tel: 08.35500270 - Fax: 08.35500271


LAB CHEMICAL & CONSUMPTION MATERIAL

BRANCH OF NHUT THANH CO., LTD

1A-334 To Hien Thanh, Dist. 10, HCMC

Tel: 08.22146808 - Fax: 08.38665441


STANDARD CHEMICAL & BACTERIAL SEED

CO BAC CHEMICAL STORE

200 Co Bac, Dist. 1, HCMC

Tel: 08.22101880 - Fax: 08.38374267

 
Sinhcafe,Tour hà giang cao nguyên đá,Tour du lịch Hà Giang,hoa tam giác mạch hà giang,kinh nghiệm du lịch hà giang
diễn đàn rao vặt miễn phí